Sem vložte podnadpis

 DEZINSEKCE A DERATIZACE

Provádíme postřiky proti štěnicím, lezoucímu a létajícímu hmyzu jako jsou šváby, mravenci, blechy a moli. Postřiky provádíme jak pro celá bytová družstva tak i pro jednotlivé byty. Postřik je možno provést diskrétně, tak aby ve vašem okolí nikdo nic netušil. Postřiky jsou vhodné jak k vyhubení škůdců, tak i jako prevence proti škůdcům. 

DEZINSEKCELikvidace a hubení štěnic

Štěnice domácí (Cimex lectularius)

Tělo dospělého jedince: barva červenohnědá nebo žlutohnědá / velikost do 5mm / tři páry nohou, bez křídel, na hlavě čtyřčlánková tykadla

Nymfa: slámově zbarvená, velikosti do 1.3mm

Výskyt: Štěnice žije pouze v prostorech obývaných lidmi

Potrava: živí se pouze krví, parazituje na lidech i domácích zvířatech.


Co možná nevíte o štěnicích

  1. Štěnice dokážou vyčkávat hladovět i několik měsíců.
  2. Štěnice vysoce aktivně migruje i mezi byty.
  3. Krev saje především v noci.
  4. Pasivní prevence neexistuje!
  5. Aktivní prevencí je včasný zásah profesionála!

Obecně

V současné době panuje celosvětový problém s přemnožením štěnic a jejich rezistencí vůči běžným insekticidním přípravkům. Pro svou činnost tedy používám pouze schválené profesionální, vysoce účinné moderní přípravky.

Lidé se za štěnice stydí, ale není nejmenší důvod, neboť již dávno není tento parazit "výsadou" (znakem) např. nižšího sociálního statusu hostitele.Více cestujeme a štěnice si přivlečeme třeba jako neotřelý "suvenýr" z dovolené v luxusním hotelu, případně s novým kusem nábytku od i značkového prodejce. Jde sice o velmi nepříjemnou záležitost, ale zároveň jde o problém se kterým se dnes potýká celý svět. To že se u vás doma objeví štěnice tedy neznamená, že jste nepořádní. Ten kdo v dnešní době stále ještě podporuje tento předsudek třeba ani netuší, že pod obrazem v ložnici v tichosti čeká nevítaný host.

Štěnice migruje především díky velkému pohybu lidí a věcí. Je velmi jednoduché přivléci ji do domácnosti společně se zavazadly, s nábytkem nebo i jen běžnou cestou jakýmkoli dopravním prostředkem. Způsobů přenosu je spousta a v drtivé většině případů dojde k infektaci nevědomky a pohybem v na první pohled "bezpečných" prostorách.

Štěnice se živí pouze krví. Ideálně lidskou, ale vezme za vděk i krví třeba domácího mazlíčka.

Její vývoj od vajíčka po dospělce, schopnost množení a délka života dost výrazně závisí na přísunu potravy, ale také na teplotě prostředí ve kterém žije.

Vyskytuje se tedy hlavně v bezprostřední blízkosti člověka (nikdo přece nechceme chodit pro každé jídlo přes dvůr či ulici). Žije především v konstrukci postele a jejím okolí,matraci, nočních stolcích, povlečení, za tapetami, v obložení stěn, pod koberci, ve spárách, za obrazy, v elektrozásuvkách, za ukončovacími lištami podlah, ve skříních,......

Krev saje hlavně v noci, den tráví v úkrytech. Saje na odkrytých částech těla několik minut.

Jen u málokoho se projeví kožní reakce po pobodání, ale při přemnožení a tím pádem častému sání může dojít až i k anemickým stavům.

Štěnice vysoce aktivně migruje i mezi byty v činžovních domech a panelácích. Bytové domy se tedy většinou ošetřují dle tzv. "křížového pravidla"- byty nad + pod, nalevo + napravo od ohniska nebo ideálně celý vchod.

Vyhubení štěnic vlastními silami většinou moc nefunguje. Štěnice jsou vůči běžně dostupným přípravkům rezistentní a nezachytí-li se jejich výskyt hned, běžné přípravky fungují spíše pouze repelentně tzn. dojde jen k jejich dočasnému "odsunu" do pro ně bezpečnější zóny kde v klidu vyčkají na další možnost nájezdu za potravou a následnému množení a rozrůstání kolonií.

Aktivní prevence spočívá v časném záchytu a totálním vyhubení profesionálem !


DERATIZACE

Deratizace znamená soubor opatření směřujících k hubení nebo potlačení výskytu škodlivých a epidemiologicky významných hlodavců, včetně zamezení jejich pronikání do objektů.

Ohrožení zdraví, vyplývající z přítomnosti potkanů, krys a myší, je zcela reálné. Tyto druhy mohou přenášet původce onemocnění, jakými jsou například mor, tyf, paratyf, Weilova žloutenka a leptospiróza.

Hlodavci jsou nebezpeční nejen z hygienického, ale i z hospodářského hlediska. Svým požerem a výkaly způsobují škody na surovinách ve všech fázích výroby a zpracování, na inženýrských sítích a na technických zařízeních všeho druhu.

K hubení hlodavců používáme široké spektrum rodenticidních nástrah II. a III. generace tuzemské i zahraniční výroby s rozličnými účinnými látkami a chuťovými atraktanty do jakéhokoliv prostředí.

Jednotlivé zásahy provádíme kladením potravních nástrah do speciálních deratizačních krmítek. Nástraha je tím částečně chráněna před domácími zvířaty a dětmi. Pro aplikaci nástrah v suchém, nebo vlhkém prostředí používáme plastové deratizační staničky různých velikostí a tvarů dle zjištěného hlodavce a požadavků hygienických norem. Do kanalizačních šachet nástrahy pokládáme nebo zavěšujeme.

V rámci stálé ochrany objektů doporučujeme zákazníkům výhodný systém trvale položených nástrah s kontrolní činností - tzv. deratizační monitoring.

Při tomto systému provádíme pouze obměnu nástrahového materiálu, případně poškozených staniček. Další nespornou výhodou je skutečnost, že je objekt před škůdci do doby obměny položených nástrah trvale chráněn. Součástí deratizačních zásahů je zároveň zjišťování přístupových cest hlodavců a na přání objednatele i jejich zajištění.

Doporučené termíny: deratizaci je vhodné provádět preventivně minimálně 2 x v roce -,na jaře (v době populační exploze hlodavců) a na podzim ( období, kdy se hlodavci stahují za teplem a potravou do objektů), dále dle požadavků a potřeb objednatele. Četnost zásahů a způsob provedení vždy předem s klientem konzultujeme.

Deratizační zásahy provádíme etapově - tzv. pulzní metodou. Ta spočívá v aplikaci menšího množství nástrahového materiálu do více míst v objektu, pravidelnou kontrolou úbytku a postupným doplňováním nástrahového materiálu.